Wyniki wyborów do WRSS

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podaje do wiadomości publicznej wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów przeprowadzonych w dniu 09.05.2017. Nazwiska kandydatów, którzy uzyskali mandat zostały zapisane pismem pogrubionym.

Okręg nr 41
Administracja

frekwencja: 3,61%

  1. Maciuba Monika – 33
  2. Szafran Patrycja – 28
  3. Złotek Damian – 28
  4. Kozak Sebastian – 26
  5. Bernat Kamil – 23

Okręg nr 42
Prawo

frekwencja: 17,85%

  1. Wall Krzysztof – 303
  2. Szumańska Joanna – 273
  3. Moskal Anna – 268
  4. Obara Paulina – 230
  5. Sordyl Bartłomiej – 221
  6. Filemonowicz Dominik – 217
  7. Dobosz Damian – 205
  8. Ciżyńska Angelika – 202
  9. Pomykalska Wiktoria – 198
  10. Sowa Daniel – 196
  11. Radny Damian – 190
  12. Markiewicz Karol – 186
  13. Biernacki Tomasz – 182
  14. Grzywacz Anna – 180
  15. Kucharska Karolina – 178
  16. Kopaczyński Mateusz – 175
  17. Biskupski Marcin – 171
  18. Kowalcze Patrycja – 170
  19. Pruszczyński Tomasz – 160
  20. Tworuszka Michał – 158
  21. Bobowski Teodor – 157
  22. Kowalczyk Agnieszka – 151
  23. Jarosz Aleksandra – 134
  24. Krawczyk Erwin – 129
  25. Urbaniak Krzysztof – 120
  26. Sitko Kamil – 113
  27. Statkiewicz Piotr – 110
  28. Zaremba Roksana – 110
  29. Prokopczak Jan – 96
  30. Mielko Tomasz – 93
  31. Chornii Yaromyr – 84
  32. Gaik-Hoang Natalia – 74
  33. Ozimek Radosław – 56
  34. Chrostowski Jacek – 42
  35. Niedoba Jolanta – 36
  36. Gorycki Jakub – 30

Okręg nr 43
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

frekwencja: 16,09%

  1. Święcioch Damian – 22
  2. Bojar Karolina – 18

Informacja w przedmiocie protestów przeciwko ważności wyborów oraz orzekania o ważności wyborów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji UJ informuje, że każdemu uprawnionemu do głosowania w wyborach na Wydziale Prawa i Administracji przysługuje prawo do złożenia protestu przeciwko ważności wyborów. Podstawę protestu może stanowić jedynie naruszenie przepisów dotyczących wyborów. Protest należy złożyć osobiście do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UJ w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów na wydziale. Protest ten musi być sporządzony na piśmie i zawierać wskazanie zarzutów oraz przytoczenie dowodów na ich poparcie. Komisja Rewizyjna rozpoznaje protesty w terminie 3 dni od ich wniesienia. Komisja Rewizyjna weryfikuje wyniki głosowania i wyniki wyborów na podstawie przedłożonej dokumentacji, a następnie stwierdza ważność wyborów w terminie 3 dni od upływu terminu do wnoszenia protestów wyborczych. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów na danym wydziale przeprowadza się ponowne wybory. Wszelkie informacje dotyczące protestów wyborczych oraz ważności wyborów znajdują się w Rozdziale 11 Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data opublikowania: 10.05.2017
Osoba publikująca: Jakub Bakonyi